SÁZÍME

Zakoupením jakéhokoliv produktu pomůžete přírodě vysazením 10 stromů.

Protože věříme, že je důležité naší planetě společně pomáhat.

10 stromů za každý produkt

Jsme přesvědčeni, že příroda potřebuje naši pomoc. Proto s každým objednaným produktem necháme zasadit 10 stromů, díky kterým společně pomáháme zalesňovat planetu a vytvářet tak lepší místo pro život.

Na naší planetě mizí přirozeně zalesněné plochy neuvěřitelnou rychlostí a deforestace zdravých lesních systémů způsobuje mnohé a těžko řešitelné problémy.

Uvědomění o potřebě lesů je ale nesmírně důležité. Stromy a lesy poskytují nenahraditelné přírodní bohatství sloužící jak k běžnému chodu planety, tak i k možnému přežití lidí a zvířat.

Jak stromy pomáhají

Každý strom produkuje velké množství kyslíku a pomáhá čistit ovzduší. Díky lesům dochází k čištění a zadržování vody, prevenci před povodněmi a vzniku eroze. Ohrožené druhy a další zvířata v lesích zase nacházejí přirozené prostředí pro svůj výskyt a obživu. V neposlední řadě stromy pomáhají s obnovou živin v půdě. Proto jsme se rozhodli naší planetě pomoci právě výsadbou stromů v oblastech, kde je obnova vykácených ploch nejvíce potřeba.

PROBLÉMY VYKÁCENÝCH OBLASTÍ

Díky kácení se zasažené oblasti potýkají nejen se suchem a erozí, ale i s chudobou a kalamitami.

Problémy ve světě

Úbytek původních lesů a pralesů v oblastech, jako je Indonésie nebo například Madagaskar, se blíží těžko uvěřitelným 90 %. V dalších oblastech jako je Haiti a Nepál se zase díky významné deforestaci potýkají místní obyvatelé s extrémní chudobou a životem v nepřiměřených podmínkách. Kvůli erozi půdy a nedostatku úrodných ploch, nemohou místní farmáři nadále pěstovat plodiny a obhospodařovat svou půdu. Díky zalesnění vracíme přírodě a půdě její původní ráz a charakteristiku. Půda v okolí lesů se stává úrodnější a pro místní farmáře znovu využitelná.

Problémy v ČR

Těžba dřeva v Česku dlouhodobě a nepřiměřeně narůstá. Jednou z hlavních příčin je nevhodné monokulturní složení lesů, které způsobuje lesní kalamity. Kůrovcové dřevo a dřevo zničené povětrnostními vlivy se tak staly častým a nechtěným důvodem k masivnímu kácení. Situaci navíc zhoršuje postupná změna klimatu a často nesprávné zacházení s lesy.

Díky výsadbě nových stromů v ČR můžeme vykácené oblasti zalesňovat původními druhy a následně se o ně odborně starat. Nové smíšené lesy vracejí krajině její původní funkci, zpomalují změnu klimatu a zabraňují kalamitám.

S KÝM SPOLUPRACUJEME?

Pro co nejlepší a nejefektivnější výsledek výsadby stromů spolupracujeme s organizací Eden a Home for Trees.

Organizace Eden Reforestation Project je nezisková organizace, která se zaměřuje primárně na výsadbu stromů a zalesňování poškozených oblastí. Od dob vzniku zasadila organizace s naší společnou pomocí více než 250 milionů stromů po celém světě.

Díky spolupráci s lokálními obyvateli, kteří se za férové mzdy starají o výsadbu, růst a ochranu lesů, má tato kooperace řadu pozitivních ekologických, sociálních, ale i ekonomických vlivů pro naši planetu.

Společným cílem je do roku 2025 zasadit a nechat vyrůst 500 milionů stromů. Mimo jiné také poskytovat práci a lepší životní podmínky pro desítky tisíc místních obyvatel žijících v extrémní chudobě.

Nezisková organizace Home for Trees se věnuje výsadbě a ochraně stromů v České republice.

Sází druhově a věkově biodiverzní lesní systémy s převahou listnatých stromů tak, aby byly budoucí lesy odolnější vůči změnám klimatu a škůdcům. Sazenice jsou vždy chráněny oplocenkou proti okusu zvěří a je o ně odborně postaráno. V době růstu se pak o stromy starají lesníci.

Společně s naší pomocí vysadila Home for Trees od svého vzniku přes

11 000 stromů v České republice.

Je skvělé vidět, jak se nám společně daří naši planetu více a více zalesňovat a vytvářet tak lepší místo pro život.

Děkujeme.

JAK PROBÍHÁ VÝSADBA

Odborná výsadba stromů pomáhá nejen správnému fungovaní lesů a místní přírodě, ale i obyvatelům naší planety.

VÝSADBA VE SVĚTĚ

VÝSADBA

VE SVĚTĚ

 • Organizace naváže partnerství s lokálními vesnicemi a jejími obyvateli v předem vybraných oblastech.

 • Spolupráce s konkrétními obyvateli a jejích zaučení.

 • Místní sází původní druhy stromů a následně o ně pečují.

 • Vesničané ochraňují nové lesy díky osobnímu zájmu.

 • Spolupráce zaručuje místním stabilní příjem, díky kterému se jim a jejich rodinám lépe daří.

 • Zalesněné oblasti postupně přecházejí ve zdravé lesní systémy a negativní dopady deforestace mizí.

VÝSADBA V ČR

VÝSADBA

V ČR

 • Vyhledání a domluvení vhodného místa pro výsadbu.

 • Určení původních druhů stromů a jejich zajištění.

 • Postavení oplocenky pro bezpečnost a proti okusu zvěří.

 • Hloubení jámy a umístění sazenice do země.

 • Dostatečné zalití stromku po jeho zasazení.

 • Pravidelná kontrola stromů při růstu a následná péče o ně.

 • Oblasti výsadby rostou do podoby soběstačných lesů, které vracejí lesnímu systému jeho užitečnou funkci.